KOMUNIKACIJA UNUTAR PALIJATIVNOG TIMA

 

Komunikacija je fundamentalna komponenta sprovođenja svakog timskog rada. Delotvorna komunikacija je nužna unutar svakog dobrog i uspešnog tima. Komunikacija unutar palijativnog tima nije nimalo laka, iako se smatra da je sama komunikacija jedna od osnovnih društvenih veština. U komunikaciji između članova palijativnog tima ključan je dijalog, gde svaki član tima donosi sopstvene ideje o adekvatnom planu zbrinjavanja pacijenta i porodice pacijenta u toku palijativne nege. Međusobna dobra komunikacija unutar tima vodi ka uspešnom realizovanju plana zbrinjavanja i osnov je dobrog timskog rada. Veštine profesionalne  komunikacije se uče, i važno je da svaki profesionalac shvati potrebu sticanja novih znanja u ovoj oblasti. Posebno je važno uspostaviti zdravu atmosferu unutar tima koja će rezultirati uspešnom komunikacijom. Komunikacija u problematičnim situacijama može postati teška pa je važno ovakve situacije prepoznati i dobrom veštinom komunikacije je kontrolisati. Prepoznavanje konfliktnih situacija i njihovo prevazilaženje su karakteristike dobrog palijativnog tima. Edukacija o veštini komunikacije unutar tima je jako važna, i predstavlja izazov za svakog člana tima ponaosob. Otvorena i iskrena komunikacija je važna unutar palijativnog tima. Poštovanje međusobnih uloga i značaja svakog člana tima u procesu palijativnog zbrinjavanja predstavlja osnov zdrave komunikacije unutar tima. Komunikacione veštine se uče i svaki profesionalac treba da radi na razvoju svojih komunikacionih veština, jer samo tako može postojati dobra komunikacija unutar palijativnog tima. Upravo je to tema ovog predavanja, koje takođe i ukazuje na značaj edukacije o ovoj temi. Medicinske sestre kao nosioci slučaja u palijativnoj nezi neprekidno komuniciraju sa ostalim članovima tima pa je edukacija o ovoj temi za njih veoma značajna.