Razumevanje i primena različitih pristupa u zbrinjavanju promena na koži sa kojim se susrećemo u palijativnom zbrinjavanje je veliki izazov za medicinske sestre. Prepoznavanje nekih od ključnih simptoma koji utiču na otežano zarastanje rana i dužina preživljavanja pacijenta utiču na odabir terapije i odgovarajuće nege. Medicinskke sestre bi trebalo da prepoznaju patofiziologiju promena, izvrše procenu te tretiraju izlečivo a saniraju neizlečivo kako bi smanjili uticaj promena na loš kvalitet života pacijenata  terminalno neizlečivih bolesti. Medicinske sestre se u nezi promena na koži susreču sa brojnim izazovima, savremena terapija i pristupa zbrinjavanju rana je često skupa i nepristupačna a loša prognostička situacija ovih pacijenata otežava njihovu primenu. Treba imati na umu da pored visoke cene ta terapija olakšava negu, smanjuje loš uticaj previjanja i tretmana promena na kvalitet života pacijenata pa ga ne treba odmah isključiti. Pri zbrinjavanju promena na koži treba poznavati njenu fiziologiju, uskladiti negu sa stanjem pacijenta, pristupačnosti sredstava koje se koriste u tretmanu. Najčešće promene na koži sa kojima se susreću onkološki pacijenti je suvoća kože, pruritus, vlaženje kože, fistule, tumorske promene na koži i dekubitus. Poznavanje uzroka nastanka ovih promena olakšavaju njihovo zbrinjavanje.

Kod onkoloških pacijenata sa pogoršavanjem bolesti koža postaje ostljivija, sklonija isušivanju a kao takva gubi sposobnost odbrane te nastaje podloga za razvoj infekcije. Smanjenjem uticaja spoljnih i unutarnjih faktora na strukturu kože umanjujemo mogućnost njene destrukcije. Vezanost za postelju, loše opšte stanje pacijenta, primena puno medikamenata u terapiji raznih simptoma, blizina kraja života otežavaju negu kože dovodeći do njenog oštećenja. Kod takvih pacijenata razvija se začarani krug pruritus-svrab-češanje-svrab dovodeći do agitacije pacijenta.

 Pojava povećane vlažnosti kože dovode do pojave maceracija, plikova što je put za nastanak infekcije. Primena savremenih metoda zbrinjavanja rana koričćеnjem alginatnih apsorbujućih preparata smanjuje se vlažnost sprečavajući nastanak gljivičnih i bakterijskih infekcija kože.

Obrada dekubitusa , fistula i tumora kože danas je vrlo uspešna. Korišćenjem raznih zavoja, materijala sa dobrim upijajućim sposobnostima, prateći faze zarastanja rana pružaju bolji komfor  medicinskim sestrama i pacijentima u zbrinjavanju. Medicinske setre treba da poznaju njihovu farmakodinamiku kako bi pravilno odabrale odgovarajući materijal za rad. Samo njihovim pravilnim korišćenjem obezbeđujemo njihov maksimum u zbrinjavanju. Veliki je izazov odabrati pravo sredstvo za rad, uskladiti sve potrebe počevši od potreba pacijenta, njegovog stanja pa do usklađvanja prihvatljive cene proizvoda. Tu kreativnost nege medicinske sestre dolazi do maksimuma.