Osnovna e-obuka za volontere pruža kandidatima osnovna znanja o istoriji, principima, medicinskom, psiho-socijalnom i duhovnom aspektu palijativnog zbrinjavanja, radu BELhospice centra, ulozi i značaju volontera u palijativnom zbrinjavanju.