Autor dr Tamara Klikovac, psiholog
Autor Mijodrag Bogićević, dipl.socijalni radnik